Pałac Buchholtza
Przerwa techniczna
Brak łączności z kamerą