Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Transmisja nie została jeszcze zaplanowana.