IV sesja Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 20 marca 2019 roku
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Transmisja nie została jeszcze zaplanowana.